جستجو برای خرید یا اجاره ملک
خرید رهن/اجاره
ثبت ملک برای فروش یا اجاره
فروش رهن/اجاره
  • فروش
  • رهن و اجاره
  • متقاضیان خرید
  • متقاضیان اجاره
نوع ملک
منطقه
تعداد اتاق
قیمت کل
شماره تماس
آپارتمان
نوبنیاد
2
200م
09133103495
ویلا
600 دستگاه
2
250م
09347690750
آپارتمان
2
300م
09370763822
آپارتمان
1
200م
09347688746
آپارتمان
1
170م
09122098036
آپارتمان
0
180م
09380214285
آپارتمان
1
130م
09372022656
آپارتمان
آینده ساز
2
09347694524
زمین و کلنگی
صفین
0
۰۹۳۴۷۶۹۵۰۰۶
آپارتمان
1
200م
09131424241
آپارتمان
صدف
2
300م
09123302141
آپارتمان
صدف
2
350م
09125904454
آپارتمان
1
200م
09123150620
آپارتمان
1
200م
09308522627
زمین و کلنگی
فاز 7 صدف
0
1500م
09120939987
آپارتمان
صدف
1
200م
09151134917
آپارتمان
صدف
2
400م
09131181221
آپارتمان
1
200م
7694014
آپارتمان
2
300م
09150758056
آپارتمان
صدف
1
250م
09375977321
نوع ملک
منطقه
تعداد اتاق
رهن
اجاره
شماره تماس
آپارتمان
1
09017879818
ویلا
فازاف
3
210م
0.1م
09170008456
آپارتمان
نوبنیاد
1
40م
0.2م
09197054205
آپارتمان
جزیره کیش شهرک صدف
2
50م
09399051153
آپارتمان
1
40م
0.2م
09197054205
آپارتمان
2
15م
09347688441
آپارتمان
نوبنیادیک
2
10م
1.7م
09347693607
آپارتمان
صدف
2
200م
0.1م
09347693607
آپارتمان
سالار کیش
1
55م
09347682315
مغازه-تجاری
پردیس-مرکز تجاری-ونوس-بر خیابان
0
20م
10م
09347680681
آپارتمان
خانه گستر
1
55م
09347682315
مغازه-تجاری
0
200م
0.7م
09347685988
آپارتمان
کرانه
2
20م
09347684671
آپارتمان
پاسارگاد
1
60م
09347682315
مغازه-تجاری
0
20م
10م
09347680681
آپارتمان
1
70م
0.1م
09387y93636
آپارتمان
صدف
2
60م
09358686017
آپارتمان
نوبنیاد
2
60م
09358686017
دفتر اداری
0
50م
09126969904
آپارتمان
ستاره کیش
1
85م
09367094939
دفتر اداری
مرکز شهر
0
110
50م
3.2م
آپارتمان
نوبنیاد
2
78
10م
1.8م
مغازه-تجاری
سایر مناطق
0
52
30م
4.2م
آپارتمان
نوبنیاد
2
93
90م
آپارتمان
سایر مناطق
3
135
30م
3.3م
آپارتمان
صدف
2
60
10م
آپارتمان
صفین
2
77
25م
1.5م
آپارتمان
صدف
2
87
10م
2.2م
آپارتمان
صدف
1
55
10م
1.5م
آپارتمان
صدف
2
87
20م
2.2م
آپارتمان
صدف
1
60
35م
0.75م
آپارتمان
صدف
2
92
20م
1.8م
آپارتمان
صدف
2
80
80م
آپارتمان
صدف
1
75
10م
2.4م
آپارتمان
صدف
1
65
15م
1.9م