جستجو برای خرید یا اجاره ملک
خرید رهن/اجاره
ثبت ملک برای فروش یا اجاره
فروش رهن/اجاره
  • فروش
  • رهن و اجاره
  • متقاضیان خرید
  • متقاضیان اجاره
نوع ملک
منطقه
تعداد اتاق
قیمت کل
شماره تماس
آپارتمان
صدف
2
500م
09347699154
دفتر اداری
0
09347697338
آپارتمان
نوبنیاد 3
1
150م
09347693540
آپارتمان
نوبنیاد
2
200م
09133103495
ویلا
600 دستگاه
2
250م
09347690750
آپارتمان
2
300م
09370763822
آپارتمان
1
200م
09347688746
آپارتمان
1
170م
09122098036
آپارتمان
0
180م
09380214285
آپارتمان
1
130م
09372022656
آپارتمان
آینده ساز
2
09347694524
زمین و کلنگی
صفین
0
۰۹۳۴۷۶۹۵۰۰۶
آپارتمان
1
200م
09131424241
آپارتمان
صدف
2
300م
09123302141
آپارتمان
صدف
2
350م
09125904454
آپارتمان
1
200م
09123150620
آپارتمان
1
200م
09308522627
زمین و کلنگی
فاز 7 صدف
0
1500م
09120939987
آپارتمان
صدف
1
200م
09151134917
آپارتمان
صدف
2
400م
09131181221
نوع ملک
منطقه
تعداد اتاق
رهن
اجاره
شماره تماس
آپارتمان
1
09195685523
آپارتمان
2
50م
09123269116
کارگاه
درخت سبز
0
09347683117
دفتر اداری
درخت سبز
0
09347683117
مغازه-تجاری
درخت سبز
0
09347683117
آپارتمان
خانه گستر
1
50م
09347689779
آپارتمان
0
1.2م
09014095068
آپارتمان
1
10م
1.4م
7684300
آپارتمان
نوبنياد٣
1
10م
1.6م
09347687164
آپارتمان
صدف
2
200م
09347699154
آپارتمان
صدف
2
1.7م
09347693798
آپارتمان
نوبنیاد
1
45م
0.2م
09347687405
آپارتمان
1
09017879818
ویلا
فازاف
3
210م
0.1م
09170008456
آپارتمان
نوبنیاد
1
40م
0.2م
09197054205
آپارتمان
جزیره کیش شهرک صدف
2
50م
09399051153
آپارتمان
1
40م
0.2م
09197054205
آپارتمان
2
15م
09347688441
آپارتمان
نوبنیادیک
2
10م
1.7م
09347693607
آپارتمان
صدف
2
200م
0.1م
09347693607
مغازه-تجاری
نوبنیاد
0
135
30م
3.5م
آپارتمان
صدف
2
120
20م
دفتر اداری
مرکز شهر
0
110
50م
3.2م
آپارتمان
نوبنیاد
2
78
10م
1.8م
مغازه-تجاری
سایر مناطق
0
52
30م
4.2م
آپارتمان
نوبنیاد
2
93
90م
آپارتمان
سایر مناطق
3
135
30م
3.3م
آپارتمان
صدف
2
60
10م
آپارتمان
صفین
2
77
25م
1.5م
آپارتمان
صدف
2
87
10م
2.2م
آپارتمان
صدف
1
55
10م
1.5م
آپارتمان
صدف
2
87
20م
2.2م
آپارتمان
صدف
1
60
35م
0.75م
آپارتمان
صدف
2
92
20م
1.8م
آپارتمان
صدف
2
80
80م